"Unilever má pouze dvě konkurenční výhody – to jsou naše značky a naši lidé. Rozvoj našich zaměstnanců je klíčový faktor úspěchu našeho dlouhodobě udržitelného a prosperujícího businessu."

Paul Polman, Chief Executive Officer

Vzdělávání a rozvoj

V Unileveru věříme, že nejlepší lídři jsou nejlepšími studenty. Schopnost učit se je pro nás nejdůležitějším nástrojem pro odhalení potenciálu a ambicí, které nám pomáhají dosáhnout našich firemních cílů.

Unilever používá k budování dovedností, znalostí a chování model 70/20/10. 70 % našeho učení a rozvoje pochází z reálného pracovního života, 20 % probíhá díky mentoringu a zpětné vazbě a jen 10 % prostřednictvím formálního vzdělávání. Váš nadřízený hraje vždy důležitou roli v podpoře vašeho učení a rozvoje a pomáhá vám se sestavením vašeho Rozvojového plánu.

Vzdelani a rozvoj

Učení zkušeností

Všechny části našeho podnikání spolu nějak souvisí, což znamená, že budete na různých projektech z vašeho oboru spolupracovat s experty napříč všemi oblastmi. V některých pozicích se bude jednat i o mezinárodní projekty. Od prvního dne převezmete zodpovědnost za řešení různých záležitostí. To je totiž nejlepší cesta, jak se rychle učit.

Učení díky lidem

Budeme vás podporovat skrze mentorování, dostanete pravidelnou zpětnou vazbu na své silné stránky a oblasti pro rozvoj a budete se účastnit událostí, kde budete moci sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy a lídry.

Formální učení

Budete mít možnost účastnit se kurzů obecných, profesních a manažerských dovedností, a to formou e-learningu, virtuálních kurzů a/nebo školení vedených lektorem.

Nahoru