Poznejte naše oddělení

Marketing

V oddělení Marketingu se v Unileveru budete podílet na podpoře stávajících značek a vývoji nových, na vytváření komunikačních strategií, umisťování nových značek na trh a jejich prosazování ve struktuře obchodních řetězců. Úspěch našich značek spočívá v porozumění a uspokojování potřeb spotřebitelů. Nedílnou součástí je proto také výzkum, který umožňuje tyto potřeby znát a převést je do vlastností našich produktů.

Práce v marketingu neustále přináší nové pohledy na věc a vyžaduje nové nápady. Vyžaduje ale také mnoho mravenčí a těžké práce, budete muset dělat složitá a nákladná rozhodnutí, budete mít odpovědnost za úspěch své značky a její podíl na trhu. Jde o obor, kde se věci rychle mění a kde je tvrdá konkurence. Budete úzce spolupracovat s reklamními a PR agenturami, hnát dopředu kreativní myšlenky a prosazovat jejich uplatnění. Zároveň budete hrát důležitou roli v rámci business týmu se svými kolegy z oddělení vývoje, výzkumu trhu, výroby, financí a logistiky.

Předpokladem pro dobrou práci v marketingu je pochopení myšlení a potřeb zákazníků. Nestačí být jen kreativní, velmi důležité jsou i dobré analytické schopnosti, umění prosadit své názory, ale také vytrvalost.

Co Vás čeká?

 • Pochopení myšlení a potřeb spotřebitele
 • Vypracování strategie pro jednotlivé kategorie zákazníků
 • Řízení a rozvoj postavení značky
 • Řízení inovace značky
 • Umění komunikovat značku
 • Vztahy s médii
 • Marketingové činnosti
 • Vzájemné vztahy s oblastí řízení vztahu se zákazníky

Customer Development

Klíčovými zákazníky Unileveru jsou maloobchodní řetězce společně s velkoobchodníky, kteří zásobují nezávislé obchody. Při práci v obchodním oddělení tak přijdete do styku se zástupci nejrůznějších profesí a oborů, a to jak v rámci Unileveru, tak především na straně zákazníka. Budete pracovat v neustále se měnícím prostředí, ve kterém vaše úvahy a plány mohou vzít během jediného okamžiku za své, protože se změnily podmínky na trhu. Na druhé straně mohou neočekávané zvraty přinést nové příležitosti. Vaše práce bude zahrnovat tvorbu plánů vztahů se zákazníky, řízení jednotlivých kategorií zákazníků, řízení návaznosti na dodavatelské řetězce zákazníka, uzavírání obchodních transakcí a mnoho dalších činností, které s obchodem souvisejí.

Budete odpovědní za vztahy s našimi klíčovými zákazníky. Čeká vás zde příprava ročních kontraktů, jednání o konkrétních obchodních podmínkách, ale také příprava některých akcí na podporu prodeje, odpovědnost za přítomnost a umístění našich výrobků v prodejnách a řešení případných problémů.

V čem to spočívá?

 • Přispívání k firemní strategii a inovacím
 • Vypracování strategie odbytu různými kanály
 • Tvorba plánu vztahů se zákazníky
 • Řízení jednotlivých kategorií zákazníků
 • Realizace plánu vztahů se zákazníky
 • Vybudování prodejen infrastruktury a organizace prodeje
 • Uzavírání obchodních transakcí
 • Řízení vztahů s třetími stranami

Logistika

V oblasti logistiky se seznámíte se skladovým hospodářstvím a jeho optimalizací, s distribucí produktů a budete se podílet na zajištění rychlosti a flexibility dodávání zboží zákazníkům. Protože se snažíme rozvíjet moderní formy spolupráce s našimi zákazníky, můžete se zapojit také do projektů zaměřených na optimalizaci zásob u zákazníka. Když si uvědomíte, jak široká je nabídka našich výrobků a kolika zákazníkům své zboží fyzicky dodáváme, snadno si umíte představit, jak důležitá je pro nás skvěle fungující logistika. Proto v tomto oddělení potřebujeme ty, kteří jsou schopni rychle reagovat a řešit problémy, ale zároveň musí být schopni přicházet s nápady na další zefektivnění naší spolupráce se zákazníky.

Pokud máte zájem o práci v oblasti vývoje, výroby nebo dodávání výrobků zákazníkům, pak najdete své uplatnění v oddělení Supply Chain Managementu neboli ve výrobně-distribučním managementu. Pod pojmem Supply Chain si představte všechny aktivity, které se vztahují k plánování nákupu, vývoje, výroby a distribuce našich produktů co nejefektivnějším způsobem zákazníkům.

Co vás čeká?

 • Vypracování strategie logistiky
 • Vnitropodnikové zásobování
 • Modelování a optimalizace dodavatelského řetězce
 • Řízení služeb zákazníkům
 • Prognóza poptávky
 • Rozvozové plánování
 • Skladové hospodářství, fyzická distribuce
 • Řízení zásob

Finance

Hovoříme-li v Unileveru o finančním oddělení, máme tím na mysli oblast financí, účetnictví a informačních technologií. Podrobně se zde seznámíte s klíčovými oblastmi, jakými jsou např. manažerské účetnictví a plánování. Vaše názory budou součástí rozhodování o nejvýznamnějších událostech v životě Unileveru. Budete například vypracovávat podklady pro zavedení nového produktu, hodnotit finanční důsledky změny struktury výroby či investičních rozhodnutí, budete se zabývat řízením likvidity, rizik či finančních toků.

Finanční management v Unileveru je příležitost pro lidi s podnikatelským duchem, dobrým analytickým uvažováním a schopností přijímat odpovědnost. Předností je také umění vytvářet vlastní řešení, dotáhnout věci do konce i flexibilita.

Co vás čeká?

 • Vykazování výkonnosti, řízení procesu plánování obchodních a podnikatelských činností
 • Podpora rozhodování, vyhodnocování ad hoc
 • Fúze a akvizice
 • Řešení daňových otázek
 • Vnitřní kontrola, řízení rizik
 • Účetní operace

Lidské zdroje (HR)

Unilever si uvědomuje, jak moc závisí úspěch celé firmy na jednotlivých lidech. Kvalita a  schopnosti našich zaměstnanců jsou pro nás největším bohatstvím, o které se staráme a  které neustále rozvíjíme.
V personálním oddělení se proto budete věnovat zaměstnancům od A do Z - počínaje výběrem pracovníků, přes vzdělávací programy, plánování individuálního rozvoje jedince, až po plánování budoucího stavu zaměstnanců, změny v organizační struktuře a zajištění dodržování pracovně-právních norem.
Pro oblast personálního managementu hledáme zaměstnance, kteří chtějí a umí pracovat nejen s daty, ale i s lidmi, mají schopnost s nimi komunikovat a odhalovat potenciál svých spolupracovníků.

Jaké zkušenosti získáte?

 • Řízení strategie personalistiky
 • Plánování a rozvoj pracovních sil
 • Vytváření a přetváření organizační struktury
 • Vedení náboru a výběr nových pracovníků
 • Vlastní vzdělávání v oblasti managementu
 • Zvyšování výkonnosti pracovníků
 • Vztahy se zaměstnanci
 • Odměňování
Nahoru