Plán udržitelného rozvoje

Udržitelný plán naší společnosti

Chceme, aby naše společnost rostla, ale jsme si vědomi toho, že růst na úkor lidí nebo životního prostředí je nepřijatelný a současně z obchodního hlediska neudržitelný. Udržitelný růst je pro naši obchodní činnost jediným přijatelným modelem.

Středobodem našeho obchodního modelu je Unilever plán udržitelného rozvoje. Stanoví, jak naši obchodní činnost rozvíjíme a současně snižujeme její dopad na životní prostředí a zvyšujeme pozitivní sociální dopad.

Náš plán má tři velké cíle:

  1. Pomoci více než 1 miliardě lidí zlepšit zdraví a životní podmínky.
  2. Snížit na polovinu dopad našich produktů na životní prostředí.
  3. Získávat 100% zemědělských surovin z udržitelných zdrojů a zlepšovat životní podmínky lidí v našem
    hodnotovém řetězci.

Spolupráce s ostatními při budování zářnější budoucnosti

Víme, že naše produkty musí být udržitelné v každé fázi svého životního cyklu, nejen v našich továrnách. To znamená, že musíme spolupracovat s ostatními – s našimi dodavateli, spotřebiteli, státními orgány, neziskovými organizacemi a jinými společnostmi – abychom mohli společně dosáhnout zásadních

Nahoru