Historie společnosti

V 90. letech 19. století si William Hesketh Lever, zakladatel společnosti Lever Brothers, zapsal svůj nápad vyrobit mýdlo Sunlight. Šlo o revoluční nový výrobek, který pomohl rozšířit povědomí o čistotě a hygieně a její praktické uplatňování ve viktoriánské Anglii.

Cílem bylo „učinit z čistoty samozřejmost; ulehčit práci ženám; starat se o zdraví a přispět k osobní atraktivitě, protože život lidí, kteří používají naše produkty je radostnější a hodnotnější“.

Tento smysl existence a poslání byly vždy součást kultury společnosti Unilever. I ve 21. století stále pomáháme lidem vypadat dobře, cítit se dobře a získávat od života více. A účelem naší firmy je „dělat z udržitelnosti samozřejmost“.

Nahoru